17 kwietnia 2019

Hobo Systems na targach branżowych

Ostatnie miesiące były bardzo intensywne dla naszego działu sprzedaży i marketingu. W pierwszym kwartale 2019 roku uczestniczyliśmy w czterech imprezach branżowych związanych z różnymi gałęziami przemysłu, gdzie energia elektryczna pełni bardzo ważną rolę w rozwoju przedsiębiorstw.

Hobo Systems zadebiutowało na Centralnych Targach Rolniczych w Nadarzynie, które odbywały się od 1 do 3 lutego 2019 roku. Debiut możemy bez wątpienia uznać za sukces – udało nam się zdobyć nagrodę – Złotego Żurawia Rolnictwa – w kategorii maszyny i urządzenia techniczne dla rolnictwa i ogrodnictwa. Statuetkę odebrał Dyrektor Sprzedaży i Marketingu – Tomasz Alot.

Chcemy aby nasza technologia, przyczyniała się do rozwoju tej ważnej branży. Jesteśmy dumni, że nasze działania zostały zauważone przez sektor rolniczy. Motywuje nas to do dalszych działań i rozwoju naszego systemu, tak aby pomagał generować oszczędności energii elektrycznej w polskich przedsiębiorstwach.

W marcu byliśmy wystawcami aż na 3 imprezach branżowych. Dwie z nich odbyły się w Lublinie –  targi rolnicze Agro Park, oraz Targi Obróbki Drewna Lubdrew. Ostatnie dni marca spędziliśmy w Nadarzynie na targach EuroGastro i World Hotel, największym wydarzeniu w sektorze HoReCa.


bg_nie_trac

Działaj od razu!

Zamów kontakt i oszczędzaj

Zamawiam kontakt


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

„Wdrożenie innowacji w postaci inteligentnego zintegrowanego systemu zarządzania energią
elektryczną poprzez zakup proinnowacyjnych usług doradczych”


Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i potencjału firmy HOBO SYSTEMS Sp. z o.o., który
zostanie osiągnięty dzięki wsparciu Akredytowanego Ośrodka Innowacji.

Rezultatem projektu będzie wdrożenie innowacyjnej usługi zarządzania energią elektryczną.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-06-0024/18-00
Całkowita wartość projektu wynosi 1 291 280,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 725 200,00 PLN


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do porwadzenia
działalności B+R+I
działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

„Opracowanie oraz zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem danych rzeczywstych,
funkcjonalności analityczno-predykcyjnych narzędzia, służącego do planowania zużycia energii
elektrycznej w przyszłości”


Wydatki ogółem 413 434,98 PLN
Wydatki kwalifikowane 336 126,00 PLN
Dofinansowanie 287 707,10 PLN