16 marca 2020

Zdalne monitorowanie energii elektrycznej – niezbędne rozwiązanie w dobie zagrożenia koronawirusem.

Zdalne monitorowanie kosztów zużycia energii jest coraz bardziej popularne w wielu przedsiębiorstwach. Jeszcze bardziej przybiera na znaczeniu w obecnej sytuacji, kiedy to borykamy się z problemem rosnącej liczby zachorowań na koronawirusa.

 

Sytuacja ta wymusza na zarządzających przedsiębiorstwami podejmowania decyzji  m.in. w sprawie zmniejszenia liczby pracowników na jednej zmianie. Konsekwencją takich działań jest zmniejszenie produkcji. Niejednokrotnie wiążę się to również z wyłączeniem urządzeń, mających znaczący wpływ na zużycie energii, a tym samym na koszty działalności. Przedsiębiorcy nie mogą sobie jednak pozwolić na utratę kontroli i na jeszcze większe straty finansowe, będące konsekwencją nieplanowanych zmian w funkcjonowaniu firmy. System Hobo doskonale sprawdza się w sytuacji kryzysowej, takiej jaką mamy teraz, pozwalając zdalnie monitorować pracę systemu energetycznego firmy. Doceniają to nasi klienci korzystający z systemu. Dla klientów z obszaru województwa lubelskiego , którzy chcieliby skorzystać z systemu, jesteśmy w stanie zaimplementować go w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia. Dla klientów z pozostałej części kraju czas realizacji byłby odpowiednio dłuższy.


bg_nie_trac

Działaj od razu!

Zamów kontakt i oszczędzaj

Zamawiam kontakt


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

„Wdrożenie innowacji w postaci inteligentnego zintegrowanego systemu zarządzania energią
elektryczną poprzez zakup proinnowacyjnych usług doradczych”


Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i potencjału firmy HOBO SYSTEMS Sp. z o.o., który
zostanie osiągnięty dzięki wsparciu Akredytowanego Ośrodka Innowacji.

Rezultatem projektu będzie wdrożenie innowacyjnej usługi zarządzania energią elektryczną.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-06-0024/18-00
Całkowita wartość projektu wynosi 1 291 280,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 725 200,00 PLN


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do porwadzenia
działalności B+R+I
działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

„Opracowanie oraz zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem danych rzeczywstych,
funkcjonalności analityczno-predykcyjnych narzędzia, służącego do planowania zużycia energii
elektrycznej w przyszłości”


Wydatki ogółem 413 434,98 PLN
Wydatki kwalifikowane 336 126,00 PLN
Dofinansowanie 287 707,10 PLN