Nowy wymiar energii dla firm

Doradztwo energetyczne, systemy zarządzania energią

System do zarządzania energią

HOBO Systems dostarcza na rynek swój autorski system zarządzania energią AIFLO. To innowacyjne rozwiązanie IT, które pomaga w optymalizacji procesów firmowych oraz usprawnia zarządzanie wydatkami na energię elektryczną. Przekłada się to na mniejsze koszty operacyjne firmy, poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku, a także większe bezpieczeństwo energetyczne. Oferowane przez nas produkty wspierają funkcjonowanie firm działających w różnych sektorach rynku.

System do zarządzania energią

Aiflo by Hobo Systems

  • daje możliwość zarządzania kosztami energii w przedsiębiorstwie,
  • wspiera inżynierów elektryków we wdrażaniu nowych technologii i sztucznej inteligencji,
  • umożliwia zdalną kontrolę nad wykorzystaniem energii w przedsiębiorstwie,
  • pozwala wybierać dostawców i negocjować warunki transakcji zakupów energii.
Sprawdź Aiflo

Audyt kosztów energii

Nasi specjaliści przeprowadzą dla Ciebie profesjonalny audyt kosztów energii elektrycznej w przedsiębiorstwie. Przeanalizujemy zgromadzone na przestrzeni tygodni dane oraz wskażemy obszary, w których warto wprowadzić zmiany w kierunku optymalizacji. Wykonujemy audyty optymalizacyjne oraz audyty pod instalacje fotowoltaiczne. Sprawdzimy opłacalność inwestycji w OZE w Twoim indywidualnym przypadku oraz ustalimy rekomendowaną moc instalacji, która pokryje Twoje potrzeby. Przygotujemy dla Ciebie raport, dzięki któremu poprawisz zarządzanie energią w swojej firmie.

Audyt energetyczny

Doradztwo energetyczne

Jako HOBO Systems oferujemy fachowe doradztwo energetyczne. Szczegółowy zakres współpracy ustalamy na podstawie indywidualnych potrzeb klienta. Poddamy analizie Twoją sytuację oraz aktualne zużycie energii elektrycznej. Wskażemy na obszary, które wymagają optymalizacji oraz pomożemy Ci wdrożyć zaproponowane przez nas zmiany. To wszystko na podstawie przeprowadzonych odczytów, przygotowanego profilu dobowo-godzinowego odbiorcy, rozbudowanej analityki oraz fachowej wiedzy naszych specjalistów.

Doradztwo energetyczne

Hobo Systems fakty

1000 punktów

obsługiwanych w całym kraju

200 mln PLN

roczny wolumen zakupów energii

milionowe

oszczędności dla klientów

redukcja CO2

wsparcie zielonej transformacji

Wypróbuj Aiflo

Współpraca partnerska

Poznaj możliwości partnerstwa biznesowego w różnych, wzajemnie uzupełniających się obszarach działalności Hobo Systems.

Więcej informacji

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

„Wdrożenie innowacji w postaci inteligentnego zintegrowanego systemu zarządzania energią
elektryczną poprzez zakup proinnowacyjnych usług doradczych”

Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i potencjału firmy HOBO SYSTEMS Sp. z o.o., który
zostanie osiągnięty dzięki wsparciu Akredytowanego Ośrodka Innowacji.

Rezultatem projektu będzie wdrożenie innowacyjnej usługi zarządzania energią elektryczną.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-06-0024/18-00
Całkowita wartość projektu wynosi 1 291 280,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 725 200,00 PLN

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do porwadzenia
działalności B+R+I
działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

„Opracowanie oraz zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem danych rzeczywstych,
funkcjonalności analityczno-predykcyjnych narzędzia, służącego do planowania zużycia energii
elektrycznej w przyszłości”

Wydatki ogółem 413 434,98 PLN
Wydatki kwalifikowane 336 126,00 PLN
Dofinansowanie 287 707,10 PLN