line

CZYM JEST HOBO?

HOBO Systems to dostawca innowacyjnych produktów do optymalizacji firmowych kosztów energii

Analiza

Zespół specjalistów HOBO analizuje informacje o dotychczasowym zużyciu energii elektrycznej w Twojej firmie

Optymalizacja

Inteligentny system HOBO optymalizuje parametry zakupu i dystrybucji dostawy energii elektrycznej

Oszczędności

Po wdrożeniu zaleceń ekspertów i systemu płacisz niższe rachunki za energię i masz dalsze wsparcie HOBO

CO POTRAFI HOBO?

Automatyzacja i nowoczesna technologia wspierają oszczędzanie

Oszczędności

Możesz zobaczyć kwoty oszczędności uzyskane dzięki systemowi HOBO. System będzie Ci przedstawiał dokładne informacje o tym, na jakich składnikach kosztów energii udało Ci się zaoszczędzić.

Profile
15-minutowe

Informacje, które wykorzystuje system HOBO są takie same jak te, które rejestruje dostawca energii elektrycznej OSD. Dzięki szczegółowym 15-minutowym profilom zużycia wraz z systemem HOBO można na bieżąco kontrolować zużycie energii w Twojej firmie.

Raportowanie

Dzięki raportom, jakie możesz wygenerować w systemie HOBO otrzymujesz dokładną informację o zużyciu energii elektrycznej w całej firmie. Twórz profile dobowo-godzinowe, profile dla poszczególnych obiektów i całej sieci Twojej firmy, kontroluj budżet. Dzięki nim możesz jeszcze lepiej zarządzać kosztami energii.

co_potrafi_hobo_tlo
line

Jak to działa?

Krok po kroku:

Zamawiasz
kontakt

Powiemy Ci jak zminimalizować koszty energii elektrycznej.

Zamów

Montujemy
urządzenie

Montujemy urządzenie HOBO w celu zebrania danych pomiarowych z Twojego licznika.

Wstępne
wyliczenia

Otrzymujesz informację o możliwych oszczędnościach i ofertę z warunkami udziału w HOBO SYSTEMS.

Hobo
systems

Otrzymujesz dostęp on-line do witryny z informacjami o Twoich obiektach oraz wsparcie naszego doradcy.

Niższe
rachunki

Zmieniamy parametry umowy zgodnie z naszymi zaleceniami i płacisz niższe rachunki za energię elektryczną.

Partnerzy

HOBO SYSTEMS POMAGA ZASILAĆ:


bg_nie_trac

Działaj od razu!

Zamów kontakt i oszczędzaj

Zamawiam kontakt


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

„Wdrożenie innowacji w postaci inteligentnego zintegrowanego systemu zarządzania energią
elektryczną poprzez zakup proinnowacyjnych usług doradczych”


Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i potencjału firmy HOBO SYSTEMS Sp. z o.o., który
zostanie osiągnięty dzięki wsparciu Akredytowanego Ośrodka Innowacji.

Rezultatem projektu będzie wdrożenie innowacyjnej usługi zarządzania energią elektryczną.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-06-0024/18-00
Całkowita wartość projektu wynosi 1 291 280,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 725 200,00 PLN


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do porwadzenia
działalności B+R+I
działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

„Opracowanie oraz zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem danych rzeczywstych,
funkcjonalności analityczno-predykcyjnych narzędzia, służącego do planowania zużycia energii
elektrycznej w przyszłości”


Wydatki ogółem 413 434,98 PLN
Wydatki kwalifikowane 336 126,00 PLN
Dofinansowanie 287 707,10 PLN