O nas

Spółka Hobo Systems powstała w 2017 roku, a działalność operacyjną realizuje od 2018 roku. Głównym założeniem tej działalności jest dostarczanie rozwiązań IT z zakresu zarządzania kosztami energii elektrycznej na rynku polskim. Są to:

optymalizacja kosztów

optymalizacja kosztów dystrybucji energii w oparciu o autorski system informatyczny, integrujący i analizujący dane z rozproszonych punktów pomiaru.

outsourcing zakupu energii

outsourcing zarządzania zakupami energii, z wykorzystaniem predykcji, użyciem sztucznej inteligencji i profilowania DGD, realizowane poprzez autorski system Aiflo.

analityka danych energii

analityka danych o zużyciu energii dostosowana do potrzeb użytkownika (energia bierna, eliminowanie zjawisk niepożądanych w sieci odbiorców).

projekty rozwojowe

projekty OZE, projekty rozwojowe w obszarze IoT, projekty informatyczne, wsparcie w zakresie wykonania kompensacji mocy biernej.

Dlaczego powstało Hobo Systems?

Powstanie spółki Hobo Systems jest ściśle związane z szeregiem możliwości jakie dał uwolniony rynek energii. Z badań przeprowadzonych na zlecenie firmy Hobo Systems (CATI i CAWI – Hobo Systems 2020.) wynika, że zagadnienia z zakresu energii elektrycznej są dla przedsiębiorców w dalszym ciągu tematem trudnym, a wiedza z związana z możliwościami zarządzania kosztami zużycia energii niewielka. Wobec aktualnej sytuacji rynkowej – rosnących cen, przy jednoczesnym stałym wzroście zapotrzebowania na energię oraz wobec koniecznych zmian w regulacjach prawnych dotyczących dystrybucji, bilansowania i obrotu energią, a przede wszystkim wciąż niewielkiej świadomości klientów w zakresie możliwości optymalizacji zapotrzebowania na energię – Hobo Systems jako spółka wyspecjalizowana w procesach monitorowania oraz zarządzania energią staje się poszukiwanym podmiotem realizującym potrzeby klientów na tych polach.

Rynek Energii

Rynek dystrybucji i sprzedaży energii został uwolniony w 2007 roku. Wcześniej był zmonopolizowany i podzielony regionalnie pomiędzy 5 spółek energetycznych – Enea, Energa, PGE, Tauron, RWE (obecnie Innogy). Każda z nich operowała na ściśle określonym terytorium kraju na zasadach wyłączności.

W efekcie zmian, dawni monopoliści podzielili swoje spółki tak, aby prowadzić dwa niezależne rodzaje działalności: handel energią oraz jej dystrybucję (nadal „naturalny” monopol). Jednocześnie powstało kilkaset nowych, niezależnych podmiotów, tzw. spółek obrotu, oferujących sprzedaż prądu na konkurencyjnych warunkach.

Wkład Hobo Systems w rozwój polskich przedsiębiorstw

Firma Hobo Systems, dzięki zespołowi ekspertów wyspecjalizowanych w dziedzinie prawa energetycznego oraz autorskiemu systemowi Aiflo, który monitoruje i analizuje dane energetyczne, jest w stanie wspierać przedsiębiorców w redukcji kosztów związanych ze zużyciem energii, a co za tym idzie w osiąganiu mierzalnych oszczędności w dystrybucji i zakupie energii elektrycznej.

Efekt działań Hobo Systems

500

440 875 MWh

Łączny wolumen zamawianej energii naszych klientów

6

6 002 131,85 zł

Kwota oszczędności wygenerowanych na zmianie mocy i taryfy

80

80 514,17 zł

Kwota oszczędności wygenerowanych na mocy biernej

Ale oszczędności na rachunkach za energię elektryczną, to nie tylko niższe koszty dystrybucji. To również możliwości modernizacji instalacji, zmiany formy sposobu oświetlania i ogrzewania na bardziej efektywne, inwestycji w instalacje OZE (fotowoltaika) i inne.