System zarządzania energią

Zespół HOBO Systems przygotował dla Ciebie autorski system do zarządzania energią w firmie. To system AIFLO, dzięki któremu zyskujesz większą kontrolę nad użytkowaniem energii elektrycznej w przedsiębiorstwie, a także możesz jeszcze skuteczniej nią zarządzać.

Aiflo to rozwiązanie, które wspiera w zarządzaniu kosztami energii elektrycznej w Twoim przedsiębiorstwie. Jego zastosowanie pozwala zredukować rachunki za energię nawet o 26%.

Sprawdź Aiflo

Monitoring

Dostarcza bieżących informacji na temat faktycznego zużycia energii elektrycznej oraz parametrów dystrybucji.

Analiza danych

System generuje profil dobowo-godzinowy (DGD) wykorzystywany do kalkulacji kosztów zużycia energii w przedsiębiorstwie.

Raportowanie i alerty

Odczyt liczników co 15 minut umożliwia generowanie szczegółowych raportów wykorzystania energii oraz otrzymywanie alertów przekroczeń.

Zakup energii

Usługa Aiflo Trader umożliwia uzyskanie i negocjowanie korzystnych stawek zakupu z wiodącymi dostawcami energii elektrycznej na rynku.

Czym dokładnie jest AIFLO?

AIFLO to innowacyjny system informatyczny stworzony przez HOBO Systems, który pełni rolę nieocenionego wsparcia w bieżącym zarządzaniu kosztami energii w firmie. Podstawą działania systemu jest rozbudowana analityka danych, które w czasie rzeczywistym zbierane są za pomocą urządzeń odczytowych z liczników energii elektrycznej. Ponadto analizie poddawane są również dane z faktur. Dzięki temu można ocenić efektywność zużycia energii, a także doprowadzić do jej optymalizacji.

 

Główne funkcje systemu AIFLO

Działanie systemu AIFLO opiera się na kilku podstawowych funkcjach. Podstawą jest regularny pomiar zużycia energii, który przeprowadzany jest z częstotliwością co 15 minut. Przekłada się to na aktualność gromadzonych danych. Ponadto klient z poziomu systemu ma dostęp do wykresów zużycia energii w wybranej jednostce czasu oraz do profilu dobowo-godzinowego, który zawiera informacje o mocach czynnych, biernych i energii oddanej do sieci z instalacji OZE.

Ponadto klient może ustawić powiadomienia typu alert dla sytuacji, w których zostaną przekroczone: założony poziom mocy lub moc zamówiona, czy też wystąpi pobór energii biernej. Wszystko po to, aby zredukować koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zadbać o efektywność energetyczną firmy. To tylko wybrane z funkcjonalności, które udostępnia użytkownikom system zarządzania energią AIFLO.

 

Usprawnij zarządzanie energią w swojej firmie

Dane gromadzone i przetwarzane przez system AIFLO są niezwykle cenne w procesie optymalizacji zarządzania energią elektryczną w firmie. Zebrane i analizowane przez system dane pomogą Ci w ocenie efektywności prowadzonej polityki energetycznej w firmie, a także pozwolą na wyciągnięcie właściwych wniosków. Dużym atutem naszego systemu jest fakt, że bez problemu sam zamontujesz głowicę monitorująca pobór energii. Zarządzanie energią w Twojej firmie ulegnie poprawie, a Ty skorzystasz ze związanych z tym oszczędności finansowych. Zyskasz także narzędzie, które pomoże Ci w ocenie prawidłowości wystawianych faktur za energię oraz wybranych parametrów umów z dostawcami.

Dane zbierane i przetwarzane przez algorytmy AIFLO pomogą Ci w:

  • doborze poziomu mocy zamówionej z podziałem na poszczególne miesiące;
  • analizie ponoszonych obecnie kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej;
  • wybraniu optymalnego planu taryfowego dla usług dystrybucji elektrycznej (pod kątem ekonomii).

Wszystko dzięki generowanym raportom, które dotyczą kosztów energii elektrycznej i zużycia energii w wybranych strefach czasowych. Jako przedsiębiorca otrzymujesz dane niezbędne do prowadzenia merytorycznej i popartej liczbami korespondencji ze sprzedawcami i dystrybutorami energii, w tym również egzekwowania procesu reklamacji.

 

Zakup energii z AIFLO Trader

Niezwykle przydatną usługą w systemie jest AIFLO Trader. Dzięki niej można wymieniać informacje ze sprzedawcami energii elektrycznej. Pozwala to na łatwe pozyskanie i zgromadzenie ofert na zakup energii w jednym miejscu oraz dokonanie wyboru najbardziej korzystnej.

 

Co zyskasz z naszym systemem?

Odpowiednio wdrożone i eksploatowane systemy zarządzania energią w firmie przekładają się na określone korzyści. To nie tylko monitoring zużycia energii, ale także kompleksowe zarządzanie w tym obszarze działalności przedsiębiorstwa. Oczywiście korzystanie z systemu AIFLO od Hobo Systems to przede wszystkim realne oszczędności. Ich skala różni się w zależności od wielkości zużycia energii przez przedsiębiorstwo i obecnie obowiązujących standardów w obszarze zarządzania energią. Realnie mogą to być kwoty liczone w tysiącach złotych miesięcznie i więcej. Ponadto system stanowi nieocenione wsparcie dla automatyków i elektryków w firmie, którzy pracują nad wdrożeniem innowacyjnych i bardziej efektywnych energetycznie systemów i urządzeń. To wszystko idzie w parze z oszczędnością czasu i wygodą zarządzania energią. Nowoczesna aplikacja systemowa sprawia, że z powodzeniem możesz monitorować parametry w trybie zdalnym.

 

Zapraszamy do kontaktu

Zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem w celu zapoznania się z możliwościami systemu AIFLO i z potencjałem jego zastosowania w Twojej firmie. To wybór dla przedsiębiorców, którym zależy na optymalizacji kosztów prowadzonego biznesu i zwiększeniem kontroli nad zachodzącymi w nim procesami. Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem HOBO Systems.

Bezpieczeństwo

Producent urządzeń
Producentem naszych urządzeń jest polska firma Bitstream, będąca liderem rozwiązań synchronizacji i transmisji danych od 2006 roku.

Certyfikacja
Nasze rozwiązanie pomyślnie przeszło testy zabezpieczeń serwisów internetowych w zakresie zagrożeń dla poufności, integralności lub dostępności przetwarzanych danych.

Ubezpieczenie ryzyka
Posiadamy ubezpieczenie
ryzyka cybernetycznego
w przedsiębiorstwie – Cyber ERM2.