line

Kontakt

MASZ PYTANIA? skontaktuj się
z naszym doradcą

Centrala firmy

Adres:

HOBO SYSTEMS Sp. z o.o.
ul. Ceramiczna 8A
20-150 Lublin

Telefon:

Biuro: +48 81 721 65 17

Sprzedaż: +48 798 460 543

Wsparcie techniczne: +48 797 506 801

E-mail:

Dane rejestrowe

Dane:

NIP: 7123342285

REGON: 367574509

KRS: 0000683358

Kapitał zakładowy: 331 750 zł

Formularz kontaktowy

  *Pole obowiązkoweZałącz ostatnią fakturę:
  Wybierz plik

  line
  
  bg_nie_trac

  Działaj od razu!

  Zamów kontakt i oszczędzaj

  Zamawiam kontakt


  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
  Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
  Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

  „Wdrożenie innowacji w postaci inteligentnego zintegrowanego systemu zarządzania energią
  elektryczną poprzez zakup proinnowacyjnych usług doradczych”


  Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i potencjału firmy HOBO SYSTEMS Sp. z o.o., który
  zostanie osiągnięty dzięki wsparciu Akredytowanego Ośrodka Innowacji.

  Rezultatem projektu będzie wdrożenie innowacyjnej usługi zarządzania energią elektryczną.

  Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-06-0024/18-00
  Całkowita wartość projektu wynosi 1 291 280,00 PLN
  Wkład Funduszy Europejskich wynosi 725 200,00 PLN


  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do porwadzenia
  działalności B+R+I
  działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

  poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

  „Opracowanie oraz zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem danych rzeczywstych,
  funkcjonalności analityczno-predykcyjnych narzędzia, służącego do planowania zużycia energii
  elektrycznej w przyszłości”


  Wydatki ogółem 413 434,98 PLN
  Wydatki kwalifikowane 336 126,00 PLN
  Dofinansowanie 287 707,10 PLN