Jakie są najlepsze praktyki w zakresie zarządzania energią w przedsiębiorstwach?

Każdemu przedsiębiorcy powinno zależeć na zwiększeniu efektywności zarządzania energią elektryczną. Optymalizacja w tym zakresie przekłada się na niższe koszty operacyjne firmy oraz zwiększa jej konkurencyjność na rynku. Zarządzanie energią przede wszystkim powinno być świadome i poparte odpowiednią analizą. W tym artykule przedstawiamy wybrane praktyki w tym obszarze, które korzystnie wpłyną na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz ich finanse.

Dlaczego efektywne zarządzanie energią ma znaczenie?

W dobie rosnących cen energii elektrycznej, odpowiednie zarządzanie nią zyskało na znaczeniu. To w tym obszarze wiele podmiotów gospodarczych może poszukać realnych oszczędności. Wpływa to korzystnie na budżet firmy oraz zwiększa jej konkurencyjność na rynku, ponieważ może utrzymać wysoką jakość świadczonych usług lub prowadzonej produkcji, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów operacyjnych. Odpowiednie zarządzanie energią pozwala również na uniknięcie ewentualnych kar, które mogłyby być związane z przekroczeniem poziomu mocy zamówionej.

Zacznij od audytu

Podstawą wszelkich zmian w zakresie zużycia prądu w firmie powinien być audyt. Warto zdecydować się na przeprowadzenie audytu energii elektrycznej. W ten sposób można zweryfikować realne zużycie energii z otrzymywanymi fakturami, a także zdiagnozować obszary, w których należy poszukać oszczędności. Na podstawie profesjonalnego audytu przygotowuje się strategię działań dotyczących podpisania umowy na zakup energii, czy też odpowiedniego zarządzania nią w ramach organizacji.

Wybranie najkorzystniejszych warunków cenowych

Dobrze wykonany audyt pozwoli na określenie indywidualnego profilu zużycia energii elektrycznej klienta w skali całego roku. Na tej podstawie można precyzyjnie określić zapotrzebowanie firmy w każdej godzinie doby. Przełoży się to na zmniejszenie ryzyka po stronie sprzedawcy energii. Wszystko po to, aby otrzymać najkorzystniejszą ofertę.

Ostrożne wydatkowanie energii

Kluczem do optymalizacji zużycia energii elektrycznej w przedsiębiorstwie jest odpowiednie jej wydatkowanie. Należy unikać poboru mocy biernej lub wykorzystywania w procesach produkcyjnych wadliwych maszyn i nieefektywnych technologii. W tym obszarze dochodzi do wielu strat energetycznych, co prowadzi do zwiększonego zużycia i wyższych rachunków eksploatacyjnych. Na podstawie audytu można wyróżnić miejsca, gdzie to zjawisko występuje w największej skali, a także przygotować i wdrożyć strategię naprawczą.

Zarządzanie energią w firmie to proces ciągły

Warto jednak pamiętać o tym, że zarządzanie energią w przedsiębiorstwie jest procesem ciągłym. Oznacza to, że nie można osiąść na laurach i warto w trybie ciągłym doskonalić procesy i poszukiwać alternatywnych i bardziej oszczędnych rozwiązań. Wśród nich znajdują się m.in. odnawialne źródła energii, jednak decyzja o inwestycji w nie powinna być dobrze przemyślana i poparta fachową analizą w zakresie jej opłacalności.

Wsparcie HOBO Systems w tym obszarze

Zespół HOBO Systems oferuje klientom wykonanie profesjonalnego audytu kosztów energii elektrycznej w przedsiębiorstwie. Ma on na celu sprawdzenie obecnej sytuacji firmy oraz poszukanie obszarów wymagających optymalizacji. Jesteśmy profesjonalistami w efektywnym zarządzaniu energią w przedsiębiorstwach. Na potrzeby klienta przeprowadzamy również audyt pod instalacje fotowoltaiczne.