Masz instalację OZE? Sprawdź swoje rozliczenie

Posiadając instalację OZE, warto zwrócić uwagę na swoje rozliczenie. Obecnie prosumenci (producenci i konsumenci energii w jednym) rozliczają się z OZE w ramach systemów net-billingu i net-meteringu, czyli systemu upustów. Wszyscy nowi prosumenci, którzy zainstalowali fotowoltaikę po 1 kwietnia 2022 roku, automatycznie przechodzą na system net-billingu. Sprawdź swoje rozliczenia i poznaj różnice pomiędzy oboma systemami rozliczeń.

Kim jest prosument OZE?

Mianem prosumenta nazywa się osobę lub podmiot, który jednocześnie jest producentem energii z OZE oraz jej konsumentem. Zgodnie z przyjętą definicją jest to właściciel zarejestrowanej instalacji fotowoltaicznej lub falownika, który na co dzień korzysta z produkowanej w ten sposób energii. Prosumentem może zostać: osoba fizyczna, rolnik, przedsiębiorca, samorząd lokalny czy też wspólnota mieszkaniowa. Obecnie na rynku funkcjonują dwa systemy rozliczeń energii produkowanej z OZE. To net-metering i net-billing. Poniżej przedstawiamy różnice pomiędzy nimi.

Net-metering a net-billing

Dokładnie od 1 lipca nowi prosumenci w Polsce rozliczają się z energii pozyskiwanej w ramach OZE w ramach systemu net-billing. Różni się on znacznie od net-meteringu, który stosowany był dotychczas. W tym miejscu sprawdzimy podstawowe założenia obu systemów rozliczeń.

System net-metering

Net-metering znany jest jako system opustów. Polega on na tym, że prosumenci wprowadzają do infrastruktury elektrycznej nadwyżkę produkowanej energii elektrycznej i mogą odbierać ją w późniejszym okresie. Jednocześnie operator pobiera stosowną opłatę za magazynowanie tej energii. Koszt tego to 20% wyprodukowanego prądu. Oznacza to, że prosument może odebrać z sieci 20% mniej energii, niż do niej dostarczy. Z systemu net-meteringu mogą korzystać inwestorzy, którzy zdecydowali się na montaż instalacji fotowoltaicznej przed 1 kwietnia 2022 roku. Na podstawie praw nabytych, prosumenci Ci mogą pozostać w systemie rozliczeniowym net-metering przez kolejne 15 lat.

System net-billing

Nowy system rozliczeń OZE to net-biling. Wszedł w życie 1 lipca 2022 roku i obejmuje wszystkich prosumentów, którzy uruchomili instalacje fotowoltaiczne od 1 kwietnia 2022 roku. System ten polega na tym, że prosument sprzedaje nadwyżkę energii do Zakładu Energetyki. Zgromadzone w ten sposób środki znajdują się w Wirtualnej Skarbonce. Następnie za te pieniądze można kupować energię z sieci wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba. Najnowsze wyliczenia wskazują, że ten system może okazać się nawet korzystniejszy dla właścicieli paneli fotowoltaicznych. Oszczędności z tym związane mogą być nawet o 20-30% większe, przy porównywalnej wysokości inwestycji początkowej.

Jak sprawdzić system rozliczeń OZE?

Warto weryfikować, czy Zakład Energetyczny poprawnie rozlicza skonsumowaną energię z własnej jednostki wytwórczej i energię pobraną z sieci. Do przeprowadzenia skutecznej analizy, niezbędna jest znajomość istniejących systemów rozliczeń i obowiązujących stawek za energię pobraną i oddaną do sieci. Weryfikacja sposobu rozliczenia energii z OZE w oparciu o szczegółowe dane, pozwala na skuteczne zarządzanie energią elektryczną i kontrolę ponoszonych kosztów.