Czym jest Przemysł 4.0

Od lat w mediach pojawia się sformułowanie Przemysł 4.0, którego używa się w kontekście przemysłu i technologii. Często brakuje jednak rzetelnego i przejrzystego wyjaśnienia, czym właściwie jest Przemysł 4.0 i czego dotyczy. W tym artykule przyjrzymy się temu pojęciu oraz wskażemy na to, do czego się ono odnosi. Sprawdź razem z nami, czym jest Przemysł 4.0?

Przemysł 4.0 jako czwarta rewolucja przemysłowa

Badacze przemysłu od lat wskazują na konkretne rewolucje przemysłowe i ich numerację. Obecnie mamy do czynienia z Przemysłem 4.0, czyli niczym innym, jak czwartą rewolucją przemysłową. Opiera się ona o funkcjonalność sieci przemysłowych i internetu. Warto zwrócić uwagę na to, że sama rewolucja nie dotyczy tylko rozwoju technologii i wykorzystania potencjału internetu, ale również modyfikacji zadań ludzi pracujących w przemyśle i zmiany sposobu ich codziennej pracy.

W dużym skrócie Przemysł 4.0 to połączenie potencjału internetu, nowych technologii związanych z produkcją maszyn specjalistycznych oraz fachowej wiedzy ludzi. W ten sposób powstaje zwarty ekosystem roboczy, który gwarantuje większą wydajność poszczególnych procesów, wzrost ich bezpieczeństwa, a także niższe koszty operacyjne.

Cechy charakterystyczne Przemysłu 4.0

Przede wszystkim Przemysł 4.0 to szeroko rozumiana integracja: systemów IT, inteligentnych i specjalistycznych maszyn oraz ludzi. To wszystko przy jednoczesnych zmianach w procesach produkcyjnych, które mają na celu zwiększenie ich wydajności i optymalizację kosztów z tym związanych.

Do cech charakterystycznych dla Przemysłu 4.0 zaliczane są:

  • wykorzystanie internetu w procesach produkcyjnych i przemysłowych;
  • integracja systemów i tworzenie sieci;
  • dokładna identyfikacja materiałów produkcyjnych;
  • dokładna identyfikacja końcowych wyrobów;
  • przepływ informacji wewnątrz organizacji realizowany w pionie (dział IT – produkcja);
  • przepływ informacji w dziale produkcji realizowany w poziomie (maszyny – maszyny lub maszyny – operatorzy).

Dlaczego warto inwestować w przemysł 4.0?

Przemysł 4.0 to już nie tylko inwestowanie w przyszłość, ale również realne spojrzenie na teraźniejszość i poszukiwanie przewag konkurencyjnych. Czwarta rewolucja przemysłowa daje wiele możliwości. Poszukiwanie, tworzenie i wdrażanie innowacyjnych systemów produkcji przekłada się na wyraźny wzrost wydajności przedsiębiorstw, większą powtarzalność procesów oraz optymalizację kosztów operacyjnych. Udoskonalenia z tym związane pozwalają także na tworzenie nowych modeli biznesowych.

Odpowiednio wdrożone rozwiązania z obszaru Przemysłu 4.0 przekładają się na takie korzyści dla przedsiębiorstwa jak m.in.:

  • zwiększona efektywność działania;
  • zwiększona konkurencyjność na trudnym rynku;
  • poprawiona elastyczność i szybkość działania.

Dzięki temu poprawia się efektywność zarządzania procesami wewnątrz organizacji, a także stawia się na indywidualne podejście do klienta. Łatwiej skalować biznes i w porę wyłapywać ewentualne niedociągnięcia. Niezwykle pomocne w całym procesie są informatyczne systemy kontroli i bezpieczeństwa.

Połączenie zasobów ludzkich i zdobyczy technologii

Idea Przemysłu 4.0 nie polega na zastąpieniu ludzi robotami. Wręcz przeciwnie. Podstawowym założeniem tej rewolucji przemysłowej jest ułatwienie codziennej pracy ludziom, którzy na co dzień mogą korzystać z innowacyjnej i niezawodnej technologii. Wymaga to od pracowników przekwalifikowania się i rozwoju wybranych kompetencji, jednak nie powinno stwarzać dla nich zagrożenia związanego z brakiem zatrudnienia. Przemysł 4.0 to teraźniejszość i warto sprawdzić potencjał wdrożenia go w swojej firmie. Umiejętne wykorzystanie tego potencjału może okazać się kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa.