Rozwój Smart Grid w Polsce

W ostatnich miesiącach w polskich mediach pojawiają się informacje o zdynamizowaniu rozwoju Smart Grid w Polsce. Jednym z powodów przyspieszenia całego procesu jest wybuch wojny w Ukrainie i chęć uniezależnienia się Polski od energii z Rosji. Warto zastanowić się nad tym, czym właściwie jest Smart Grid oraz jakie korzyści może przynieść naszemu krajowi jego rozwój w kontekście systemu elektroenergetycznego.

Czym jest Smart Grid?

Smart Grid to angielska nazwa dla inteligentnej sieci elektroenergetycznej. Jak sama nazwa wskazuje, sieć ta jest systemem, w którym wdrożono zaawansowane i innowacyjne technologie komunikacyjne i urządzenia elektroenergetyczne. Wszystko po to, aby poprawić efektywność zarządzania energią z sieci oraz ułatwić sterowanie nią. Dynamiczny rozwój technologii Smart Grid w Polsce ma na celu poprawę bezpieczeństwa dostaw, zwiększenie niezawodności sieci energetycznej oraz zmniejszenie w tym zakresie zależności Polski od Rosji. Stosowne uchwały w tej sprawie podjął już polski rząd.

Jakie korzyści przyniesie wdrożenie Smart Grid w Polsce?

Umiejętne wdrożenie Smart Grid i rozwój tej technologii w Polsce wiąże się z określonymi korzyściami. Do podstawowych z nich zaliczane są: poprawa bezpieczeństwa dostaw, zwiększenie niezawodności systemu energetycznego, a także poprawa świadomości konsumentów w zakresie optymalizacji zużycia energii. Ponadto wdrożenie innowacyjnych i zaawansowanych urządzeń elektroenergetycznych w systemie pozwala na:

  • zdalne wykrywanie ewentualnych awarii w sieci i usuwanie części z nich (oraz skrócenie czasu trwania innych awarii);
  • planowanie z wyprzedzeniem działań operatorskich;
  • lepszą konserwację systemu;
  • informowanie odbiorców o cenie prądu w czasie rzeczywistym;
  • ułatwienie przyłączania źródeł generacji rozproszonej do sieci elektroenergetycznej;
  • utrzymanie lub poprawę wysokiego poziomu jakości dostarczanej energii;
  • wspieranie integracji rynków energii w ramach wspólnego rynku dla całej Europy;
  • bardziej rozbudowany dostęp do informacji dot. energii ze strony jej odbiorców.

Rozwój Smart Grid w Polsce przełoży się na poprawę efektywności energetycznej zarówno przedsiębiorców, jak i gospodarstw domowych.

Jak wygląda realizacja Smart Grid w praktyce?

Bez wątpienia rozwój Smart Grid w Polsce to naturalna kolej rzeczy. Warto zastanowić się, jak wygląda tego typu realizacja w praktyce. Docelowo obecny system należy przekształcić i rozbudować o zaawansowane urządzenia i rozwiązania, które wspierają obszar monitorowania obecnego stanu i zarządzania siecią energetyczną. Aby do tego doprowadzić, należy przygotować dedykowane programy cenowe oraz zakrojoną na szeroką skalę akcję edukacyjną. Wszystko po to, aby przybliżyć Smart Grid społeczeństwu oraz ułatwić zrozumienie tej technologii.

Odpowiednie przygotowanie podłoża, a następnie wdrożenie inteligentnej sieci elektroenergetycznej ma na celu zrównoważyć obecny system oraz zmniejszyć koszty jego utrzymania. To wszystko przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego wszystkich odbiorców. To sprawia, że każda decyzja z tym związana powinna być wyważona i dobrze przeanalizowana. Tylko w ten sposób rozwój Smart Grid w Polsce obierze właściwy kierunek i przyczyni się do poprawy niezależności energetycznej Polski oraz do zwiększonej dbałości o środowisko naturalne.