Obowiązkowy audyt dla przedsiębiorstw

Od kilku lat w Polsce wybrane podmioty gospodarcze zobowiązane są do przeprowadzania audytów energetycznych. Wyróżnia się dwa rodzaje obowiązkowych audytów, a szczegółowe informacje na ich temat znajdują się w Ustawie o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku. To audyt energetyczny przedsiębiorstwa i audyt efektywności energetycznej. Sprawdź, czym się różnią i kiedy mają zastosowanie.

Podstawa prawna

Podstawę prawną obowiązkowych audytów energetycznych dla przedsiębiorców stanowi Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku. Szczegółowe zapisy tego dokumentu wskazują na różnice pomiędzy audytami, a także na podmioty, które są zobowiązane do ich przeprowadzenia zgodnie z ustalonymi terminami.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

To obowiązkowy audyt dla dużych przedsiębiorstw. Zgodnie z prawem podlegają mu podmioty, które w ciągu ostatnich dwóch lat minimum przez rok:

  • zatrudniały średniorocznie 250 lub więcej pracowników, lub;
  • osiągnęły roczny obrót netto przekraczający 50 mln euro, lub suma aktywów bilansu na koniec jednego z tych lat przekroczyła 43 mln euro.

Jednocześnie wskazuje się na określone wyjątki. Obowiązkowi temu nie podlegają podmioty, które mają wdrożony system zarządzania środowiskowego lub system zarządzania energią i w ich ramach przeprowadzono audyt. W przeciwnym razie tego typu kontrolę należy przeprowadzić co cztery lata.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa obejmuje minimum 90% zużycia wszystkich nośników energii i dotyczy całej gospodarki energetycznej firmy. Celem jego przeprowadzenia jest weryfikacja stanu zużycia energii i znalezienie obszarów, w których można poszukać realnych oszczędności. Po audycie zawiadomienie składa się do Urzędu Regulacji Energetyki.

Audyt efektywności energetycznej

Ustawa wskazuje jeszcze na audyt efektywności energetycznej, który ma mniejszy poziom obowiązkowości i wymagany jest wtedy, gdy firma dąży do uzyskania białego certyfikatu w wyniku wdrożenia zmian poprawiających efektywność energetyczną lub ubiega się o dofinansowanie w ramach wybranych programów dotacyjnych. Tego typu audyt może dotyczyć węższego obszaru działalności organizacji i jego celem jest poszukiwanie obszarów do wdrożenia oszczędności lub weryfikacja wprowadzonych wcześniej zmian.

Kto wykonuje powyższe audyty?

Zgodnie z Ustawą audyt energetyczny przedsiębiorstwa musi być przeprowadzony przez niezależny podmiot, który posiada wiedzę, doświadczenie i uprawnienia. Audytor powinien mieć uprawnienia do wystawiania certyfikatów związanych z efektywnością energetyczną przedsiębiorstw.

HOBO Systems wspiera przedsiębiorców po audycie

Nasi eksperci specjalizują się we wspieraniu przedsiębiorców po wykonaniu audytu energetycznego. Zapoznamy się z Twoim raportem, a także pokierujemy procesem wdrożenia wskazanych zmian w obszarze zarządzania zużyciem energii w Twojej firmie. Dzięki temu zmaksymalizujemy efektywność przeprowadzonego przez Ciebie audytu energetycznego oraz ograniczymy Twoje koszty operacyjne. Razem z nami postawisz na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz na realne oszczędności. Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.