Dystrybucja energii elektrycznej

Wiele osób myli pojęcie dystrybutora i sprzedawcy energii elektrycznej. Jak się okazuje, mają one zupełnie inne znaczenie. Oczywiście, nie jest wykluczone, że dana firma będzie jednocześnie dystrybutorem oraz sprzedawcą energii. Aby nieco lepiej zrozumieć rynek energii elektrycznej w Polsce, w tym artykule przybliżymy proces dystrybucji prądu oraz to, kto jest w niego zaangażowany.

Przepisy prawne

Dokumentem prawnym regulującym rynek energii elektrycznej w Polsce jest ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. wraz z późniejszymi zmianami. Bardzo duże zmiany przyniósł 1 lipca 2007 roku, kiedy to uwolniono rynek energii elektrycznej w naszym kraju. Organem sprawującym kontrolę i weryfikującym działanie całego systemu jest Urząd Regulacji Energetyki.

Dystrybutor prądu – kim jest?

Dystrybucja energii elektrycznej to skomplikowany proces. Zaczyna się na etapie produkcji prądu, a kończy na jego dostarczeniu do odbiorcy końcowego. Zaangażowanych w to jest wiele podmiotów. Na pierwszym etapie całego procesu występuje Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD), który odpowiada za przesył energii elektrycznej w danym regionie naszego kraju. Operatorzy zwani są również dystrybutorami prądu. Ich podstawowe zadania to: dostarczenie energii elektrycznej do klienta końcowego, konserwacja i utrzymanie krajowej sieci energetycznej oraz przeprowadzanie odczytów liczników. Jako firma lub klient indywidualny nie masz możliwości zmiany dystrybutora prądu, ponieważ jest on przypisany do określonego regionu w Polsce.

Popularni operatorzy na rynku polskim

Obecnie w Polsce działa dokładnie 40. Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Rynek ten jest rozproszony, jednak do największych podmiotów należą: PGE (odpowiada za centralną, wschodnią i południowo-wschodnią Polskę), Innogy (centralna, wschodnia i północno-wschodnia Polska), Enea (zachodnia i północno-zachodnia Polska), Energa (centralna i północna Polska) czy też Tauron (południowa i południowo-zachodnia Polska). Co ciekawe, firmy te są nie tylko dystrybutorami, ale również wytwórcami energii elektrycznej.

Kim jest sprzedawca energii elektrycznej?

Ważne miejsce w całym procesie zajmują również sprzedawcy energii elektrycznej zwani dostawcami. To firmy, które kupują energię od operatorów (np. na podstawie kontraktów terminowych), a następnie zajmują się jej sprzedażą do klienta końcowego. Dostawca nie musi posiadać własnej sieci dystrybucji. Rynek energii elektrycznej w Polsce pozwala Ci na wybór dowolnego sprzedawcy, którego oferta będzie dla Ciebie najkorzystniejsza. Dzięki temu na tym etapie można poszukać realnych oszczędności i zoptymalizować koszt zużycia prądu w firmie lub gospodarstwie domowym. Zakup energii elektrycznej powinien być poprzedzony dokładną analizą. Pozwoli ona na wybranie najkorzystniejszej oferty. Dużo łatwiej tego typu decyzję podejmować na podstawie profilu dobowo-godzinowego swojego przedsiębiorstwa oraz aktualnych danych dotyczących zużycia prądu.

Popularni sprzedawcy prądu w Polsce

W Polsce sprzedażą prądu zajmują się spółki obrotu. Wiele z nich zostało wydzielonych z dużych zakładów energetycznych. Do największych dostawców energii elektrycznej na polskim rynku należą obecnie: Enea (Pomorze Zachodnie, Wielkopolska), PGE (centralna i wschodnia Polska), Energa (Pomorze i Kujawy), Tauron (Małopolska, Dolny i Górny Śląsk) czy też RWE Polska (Warszawa). Ponadto na polskim rynku działa również wiele mniejszych podmiotów, które w niczym nie ustępują tym najpopularniejszym, a często są bardziej konkurencyjne, chociażby pod względem ceny.

Jak zmienić dostawcę energii?

Świadome zarządzanie zużyciem energii w firmie to m.in. bieżące monitorowanie zużycia i weryfikowanie ofert przygotowywanych przez dostawców. Jako klient końcowy możesz wypowiedzieć umowę w każdym momencie (zgodnie z zapisami umowy) i postawić na opcję korzystniejszą dla firmy, którą prowadzisz. Oczywiście każda taka decyzja powinna być poprzedzona dokładną analizą sytuacji bieżącej oraz dostępnych możliwości. Niezwykle przydatna jest tu szczegółowa wiedza o zużyciu energii w Twojej firmie. Dedykowany program AIFLO naszego autorstwa pozwala na monitorowanie zużycia prądu w czasie bieżącym, przygotowywanie raportów i profilu dobowo-godzinowego czy też na wyszukiwanie atrakcyjnych ofert i negocjowanie ich warunków ze sprzedawcami. Zapraszamy do sprawdzenia możliwości naszego systemu zarządzania energią.